You are currently viewing Een warme buff in plaats van een koud biertje

Zonder vrijwilligers, geen vereniging. Zo ook bij RTC Hengelo. De club mag vertrouwen op ruim 50 vaste vrijwilligers. Deze laten de club -en dus de leden en deelnemers van onze evenementen en activiteiten- nooit in de kou staan. Normaal gesproken vieren ​we deze hulp met een gezellig avondje in een café.

2020 was een ander jaar. Het virus beperkte onze mogelijkheden, maar ontnam de wil bij de vrijwilligers niet. Als de kans zich voordeed, was er een groep vrijwilligers die klaar stond. De Lonnekerberg Veldtoertocht kon nog doorgaan en ook vond Start2Bike in het najaar plaats. De trainingen werden daar waar mogelijk begeleid door wegkapiteins en trainers en met de Activiteitencommissie gingen we mountainbiken nabij Nijmegen. Rondom onze maatschappelijke verantwoordelijkheid deden de vrijwilligers dat wat ze konden en mochten. Daarnaast wordt er uiteraard achter de schermen hard gewerkt om de club draaiende te houden.

Een bedankje voor al deze “meesterknechten” is dus zeker op zijn plaats: Dit jaar geen koud biertje, maar een warme buff!

En 2021? De hulptroepen hebben de plannen voor komend jaar al klaar. Nu zijn we nog beperkt in onze bewegingsvrijheid en fietsen we solo of duo maar later kan er vast meer!