Trainingen ATB/MTB

Bij RTC Hengelo kan ieder op zijn eigen niveau trainen. De trainingsgroepen worden begeleid door ervaren en enthousiaste instructeurs en hoewel het fietsen natuurlijk centraal staat, wordt ook het sociale aspect niet uit het oog verloren. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en ben je zelfredzaam. Zorg dus dat je juist gekleed bent voor de weersomstandigheden en zorg voor genoeg eten en drinken. Neem ook een reserveband mee (eigenlijk twee: want één is geen), maar we helpen je natuurlijk graag bij een onverhoopte lekke band.

Groepen

Afhankelijk van de opkomst bepaalt de aanwezige instructeur het aantal groepen en de groepsindeling. De indeling is op snelheid en de snelheid is afhankelijk van het terrein en de toestand van de paden. In principe wordt er in kleine groepjes gereden met maximaal 15 deelnemers.

 • We rijden volgens de afspraak ‘samen uit samen thuis’, houd daar rekening mee!
 • Probeer de snelheid aan te houden van de groep waar je in meerijdt.
 • Probeer elkaar in de gaten te houden, let op dat dit met name in het bos lastiger is dan op de weg.
 • Maak duidelijke afspraken wat te doen als je elkaar kwijt mocht raken.

Indien een persoon het tempo in de groep niet kan volgen, zal de instructeur iemand of meerdere groepsleden aan de betreffende persoon toewijzen om de weg samen te vervolgen.

Er mogen nooit een of meerdere personen, die het tempo niet kunnen volgen, worden achtergelaten door de groep zonder dat hierover uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt!

Trainingsdagen

Gedurende de zomertijd wordt er op donderdagavond getraind.

Vertrektijden 2024

2 april tot en met 9 mei:  18.30 uur
14 mei tot en met 15 augustus:  19.00 uur
20 augustus tot en met 26 september:  18.30 uur

We verzamelen bij sportvereniging BWO, Oldenzaalsestraat 518. Met enige regelmaat zal de avond een meer technisch karakter hebben, waarbij er extra aandacht gegeven wordt aan mountainbikeskills (balans, klimmen, dalen, bochten, etc). We staan bijvoorbeeld stil bij de technische passages op het Hulsbeek of we gaan klim- en daaloefeningen doen in het Nijreesbos. Andere trainingen zal er direct gestart worden met een mountainbiketocht. Iedereen fietst op eigen niveau en er is altijd begeleiding aanwezig.

Leiding

Elke groep heeft een leider, de MTB begeleider. Bij de  trainingen is er een instructeur aanwezig. Hij/zij bepaalt de route (of delegeert dit), geeft tijdig en duidelijk de richting aan (aan de voorste rijders) en draagt zorg voor het bijeenhouden van de groep. Bij een grote groep fietsers kan hij/zij iemand aanwijzen om in de staart van de groep te fietsen.

 Veiligheid

Veiligheid en duidelijkheid vinden we erg belangrijk. We verzoeken je je ICE-gegevens (In Case of Emergency) mee te nemen, bijvoorbeeld door het ‘in geval van nood’ nummer in te vullen op je NTFU pasje of het in te stellen op je mobiele telefoon. We hopen natuurlijk dat het nooit nodig is, maar deze gegevens zijn zeer praktisch in geval van nood.

Ingeval van noodweer komt een eventuele afgelasting op social media kanalen te staan.

Gedragsregels

Tijdens de (trainings-)ritten en toertochten van RTC Hengelo worden de onderstaande gedragsregels toegepast:

 • Het dragen van een fietshelm is verplicht!
 • Het dragen van onze clubkleding is tijdens onze trainingsritten en toertochten verplicht.
 • De voorste rijders bepalen het tempo.
 • De voorste rijders geven duidelijk en tijdig de richting aan.
 • Bij ongemak zoals bijvoorbeeld een lekke band stopt de hele groep en wacht tot er weer gestart kan worden. Zorg dat je op een veilige plaats staat.
 • Kondig je aanwezigheid duidelijk aan voordat je iemand passeert en benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
 • Heb een beetje geduld als iemand niet direct uit de weg kan.
 • Roep LINKS of RECHTS naargelang de kant die jij wilt kiezen.
 • Verwacht niet dat iemand de ideale lijn gaat verlaten om jou doorgang te verlenen.
  Een DANK JE WEL achteraf doet wonderen.
 • Als je afstapt blijf dan niet op het pad staan maar maak plaats voor achterliggers. Dit is vooral van toepassing op hellingen en single tracks. Ook bij pech herstel je beter naast het pad.
 • Blijf op de paden en fiets alleen daar waar het is toegestaan.
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
 • Afval hoort thuis in de vuilnisbak, dus laat geen afval achter.
 • Respecteer de planten en dieren.
 • Maak geen onnodig lawaai.

Tenslotte

Voor aspirant-leden werken we met een buddysysteem. De coördinator van de trainingscommissie schat, in overleg met het aspirant-lid, de meest geschikte trainingsgroep in. De MTB begeleider of instructeur van deze groep wordt geïnformeerd over het meerijden van het aspirant-lid. Hij zal deze tijdens de trainingsavond opvangen en koppelen aan een buddy, een groepsrijder die de nieuweling begeleidt tijdens de trainingsrit.

Aspirant-leden mogen 4 weken lang meerijden met een groep, waarna men lid kan worden van RTC Hengelo. Rijders die (na de bedoelde 4 weken) mee rijden zonder lid te worden, worden door de instructeur hierop aangesproken. Tevens wordt dit gemeld aan het bestuur (via de secretaris en/of de coördinator trainingscommissie).

MTB begeleiders

Tonny Bruggink
Beatrix Gerritsen
Martin Gosenshuis
Peter Hefti
Tjeerd Kooistra
Jelle Schilstra
Erik Winkelmann

MTB instructeurs

Robert Grefte
Peter Hefti
Reinoud Holleman