Trainingen race

Bij RTC Hengelo kan ieder op zijn eigen niveau trainen. De trainingsgroepen worden begeleid door ervaren en enthousiaste wegkapiteins en hoewel het fietsen natuurlijk centraal staat, wordt ook het sociale aspect niet uit het oog verloren.  Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en ben je zelfredzaam. Zorg dus dat je juist gekleed bent voor de weersomstandigheden en zorg voor genoeg eten en drinken. Neem ook een reserveband mee (eigenlijk twee: want één is geen), maar we helpen je natuurlijk graag bij een onverhoopte lekke band.

Groepen en snelheden

We rijden in groepen van idealiter 8 en maximaal 14 personen. Indien er meer personen aanwezig zijn voor een groep dan zal er gesplitst worden. De gemiddelde kruissnelheid* per groep is:

3b 25 km/uur (deze groep is de laatste jaren niet meer actief)
3a 28 km/uur
2b 30 km/uur
2a 33 km/uur
1   35 km/uur(of meer)

*Onder kruissnelheid wordt verstaan, de snelheid die je gedurende lange tijd kunt volhouden (dit is dus iets anders dan de maximum snelheid die je kunt fietsen, of de gemiddelde snelheid). Bovenstaande snelheden zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Typisch gaan de snelheden gaandeweg het seizoen wat omhoog; de getraindheid van de groepen neemt immers toe.

Binnen de bebouwde kom wordt niet harder dan 25 km/uur gereden. 

De wegkapitein zorgt voor de veiligheid van de groep: ziet toe dat de verkeers- en gedragsregels worden gevolgd. Indien een persoon het tempo in de groep niet kan volgen, zal de wegkapitein iemand of meerdere groepsleden aan de betreffende persoon toewijzen om de weg samen te vervolgen.

Er mogen nooit een of meerdere personen, die het tempo niet kunnen volgen, worden achtergelaten door de groep zonder dat hierover uitdrukkelijk afspraken zijn gemaakt!

Trainingsdagen

Gedurende de zomertijd wordt er op maandag-, dinsdag- en donderdagavond gefietst. Op dinsdag- en donderdagavond rijden we in de bovengenoemde groepen. Afhankelijk van de weersgesteldheid en het tijdstip van zonsondergang kan de af te leggen afstand variëren van 45 tot ongeveer 90 km per avond.

Vertrektijden 2024 op dinsdag- en donderdagavond

2 april tot en met 9 mei:  18.30 uur
14 mei tot en met 15 augustus: 19.00 uur
20 augustus tot en met 26 september: 18.30 uur

We verzamelen bij sportvereniging BWO, Oldenzaalsestraat 518. Vertrek is iets later na de verdeling van de groepen en een korte instructie (veiligheid, route, taakverdeling).

De maandagavond is gereserveerd voor de fietsvrouwen van RTC Hengelo. De trainingen starten op 15 april en beginnen altijd om 19.00 uur. Vertrekpunt is eveneens BWO.

Tevens bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan technische trainingen waarin diverse onderwerpen aan bod komen: remmen/schakelen en balans, bochten en doordraaien, klimmen en dalen. Deze trainingen geleid door onze instructeurs zullen op dinsdagavonden gegeven worden, wisselend per groep en behoefte.

Leden die overdag tijd hebben om te fietsen, kunnen op dinsdag- of donderdagochtend aansluiten bij een groep die:

 • Om 9.30 uur bij BWO vertrekt. De afstand en snelheid zijn groeps- en weersafhankelijk. Deze trainingsgroep rijdt het hele jaar door: Zomers op de racefiets en in de winter op de ATB/veldfiets. Meestal wordt er tussen de 60 en 100 km gefietst, met een gemiddelde van 27-29 km/uur. Onderweg is er een koffie-/theepauze.
 • Om 9.30 uur bij Slangenbeek Tweewielers vertrekt. De afstand en snelheid zijn groeps- en weersafhankelijk. Deze trainingsgroep rijdt het hele jaar door: Zomers op de racefiets en in de winter op de veldfiets. Meestal wordt er tussen maximaal 90km gefietst, met een gemiddelde van 25-26 km/uur. Onderweg is er een koffie-/theepauze.

Leiding

Elke groep heeft een leider, de wegkapitein. Hij/zij bepaalt de route (of delegeert dit), geeft tijdig en duidelijk de richting aan (aan de voorste rijders) en draagt zorg voor het bijeenhouden van de groep. Bij een grote groep fietsers kan hij/zij iemand aanwijzen om in de staart van de groep te fietsen.

De wegkapitein of instructeur is de aangewezen persoon om corrigerend op te treden bij ongewenst gedrag (conflicten worden gemeld aan het bestuur (secretaris en/of hoofd trainingscommissie).

Veiligheid

Veiligheid en duidelijkheid vinden we erg belangrijk. We verzoeken je je ICE-gegevens (In Case of Emergency) mee te nemen, bijvoorbeeld door het ‘in geval van nood’ nummer in te vullen op je NTFU pasje of het in te stellen op je mobiele telefoon. We hopen natuurlijk dat het nooit nodig is, maar deze gegevens zijn zeer praktisch in geval van nood.

Ingeval van noodweer komt een eventuele afgelasting op social media kanalen te te staan.

Gedragsregels

Tijdens de (trainings-)ritten en toertochten van RTC Hengelo worden de onderstaande gedragsregels toegepast:

 • Het dragen van een fietshelm is verplicht!
 • Het dragen van onze clubkleding is verplicht tijdens onze trainingsritten en toertochten.
 • De voorste rijders bepalen het tempo op aangeven van de wegkapitein.
 • De voorste rijders geven duidelijk en tijdig de richting aan.
 • De gehele groep houdt zich aan de verkeersregels.
 • Geef op smalle wegen auto’s de gelegenheid in te halen en te passeren.
 • Dus achter elkaar gaan fietsen.
 • Na het aflossen zo snel mogelijk weer aansluiten of invoegen.
 • Tijdens het fietsen de handen bij de remmen en niet bovenop het stuur! Hierdoor kun je indien nodig sneller reageren. Natuurlijk geldt dat er nooit met losse handen gefietst wordt.
 • Blijf beleefd tegen medeweggebruikers.
 • Bij ongemak zoals bijvoorbeeld een lekke band stopt de hele groep en wacht tot er weer gestart kan worden. Zorg dat je op een veilige plaats staat.
 • De volgende signalen worden gebruikt en moeten in het peloton worden doorgegeven:
  • Stoppen: De voorste rijders geven een stopteken met de arm (arm omhoog en stil) en roepen STOP.
  • Linksaf: De voorste rijders geven tijdig (100 m vooraf) de richting aan met de arm (arm naar links uitsteken) en roepen LINKS.
  • Rechtsaf: De voorste rijders geven tijdig (100 m vooraf) de richting aan met de arm (arm naar rechts uitsteken) en roepen RECHTS.
  • Bij onoverzichtelijke kruisingen of splitsingen rechtdoor, geen armsignaal maar roepen DOOR.
  • Auto/obstakel rechts van de weg: De voorste rijders geven met hun rechterarm aan dat je ruimte moet maken (arm naar achteren en teken met hand naar links) en roepen VOOR.
  • Auto/obstakel links van de weg: De voorste rijders geven met hun linkerarm aan dat je ruimte moet maken (arm naar achteren en teken met hand naar rechts) en roepen TEGEN.
  • Obstakels op de weg (gaten, paaltjes, takken, paardenstront, enz.): De voorste rijders geven met linker- of rechterarm aan (arm naar beneden en met hand zwaaiende beweging heen en weer) dat je ruimte moet maken en roepen LET OP.
  • Auto komt van achteren: De achterste rijders roepen AUTO ACHTER.
  • (Het is ook altijd goed om aan te geven of de auto een aanhanger heeft)
  • Pech of lek: Als het je overkomt of je ziet het van een ander, roep je PECH of LEK. Doorrijden naar een veilige plek bijvoorbeeld inrit of berm.
 • Bij twijfel, rijd altijd langzaam door en sla niet abrupt af naar links of rechts.
 • Rem nooit plotseling, alleen in noodgevallen.
 • Kom je in de berm, probeer nooit terug te sturen maar rem zachtjes af en probeer pas bij stilstand weer op de weg te komen.

Aspirant-leden

Voor aspirant-leden werken we met een buddysysteem. De coördinator van de trainingscommissie schat, in overleg met het aspirant-lid, de meest geschikte trainingsgroep in. De wegkapitein van deze groep wordt geïnformeerd over het meerijden van het aspirant-lid. Hij zal deze tijdens de trainingsavond opvangen en koppelen aan een buddy, een groepsrijder die de nieuweling begeleidt tijdens de trainingsrit.

Aspirant-leden mogen 4 weken lang meerijden met een groep, waarna men lid kan worden van RTC Hengelo. Rijders die (na de bedoelde 4 weken) mee rijden zonder lid te worden, worden door de wegkapitein hierop aangesproken. Tevens wordt dit gemeld aan het bestuur (via de secretaris en/of de coördinator trainingscommissie).

Wegkapiteins

Machteld van Gemeren
Robert Grefte
Reinoud Holleman
Ronald Hoog Antink
Alex Hoogeveen
Tjeerd Kooistra
Erik Krabbe
Cindy Lammertink
Martijn van Marle
Hans Meester
Benno Schiphorst
Karin Smit
André Oude Munnink
Erik Winkelmann
Erik Wolters
Jorrit van Asbeck
Arnold van Leeuwen